Skip to content

Общи условия

Advanced Style Advice® https://advancedstyleadvice.com/ 2021. © Всички права запазени.

Собственик на фирма „Адвансд Стайл Адвайс“ ООД със седалище гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий“ 111, ет.5, ап.9 и сайта https://advancedstyleadvice.com/ е Сузана Божидарова Бойчева, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Младост“ 3, бл.317, вх. 5, ет. 8, ап. 115, е-майл адрес: suzana.boitcheva@gmail.com,  телефон за връзка: 0878997109.

Съдържанието на сайта https://advancedstyleadvice.com/, включително лога, марки, изображения, текстове, бази данни, графика, аудио и видео съдържание и други е защитено с авторски права. Използването на каквато и да е част или елемент от уебсайта без изрично писмено съгласие на собственика е забранено. Нарушителите носят имуществена отговорност за извършените нарушения.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Достъпът, разглеждането или използването на уебсайта https://advancedstyleadvice.com/ означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този уебсайт.

Настоящите общи условия представляват правно споразумение  между Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/  /Сузана Божидарова Бойчева/ и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта. Приемането и съгласието с общите условия е задължително условие за използването на сайта.

Предназначение на сайта

Сайтът https://advancedstyleadvice.com/ представлява информационен блог за личен стил и мода. При спазване на настоящите Общи условия Вие имате право като Потребител  да ползвате безплатно този сайт за нетърговски цели. Потребител се нарича всяко физическо лице, което ползва блога https://advancedstyleadvice.com/.

Със зареждането на страницата https://advancedstyleadvice.com/ Вие се обвързвате единствено като Потребител на сайта, като се съгласявате да спазвате тези Общи условия и всички техни бъдещи изменения.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ чрез Уебсайта си предоставя на Потребителя за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайта, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:

а/ Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Уебсайта;

б/Достъп до коментари на други потребители, публикувани на Уебсайта, относно съдържанието на Уебсайта, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;

в/ Услуги, свързани с търсене по зададени от Потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;

г/Други услуги, които Собственикът на уебсайта развива и обогатява.

3.4. Собственикът на уебсайта предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайта ресурси, като:

а/текстови, графични, аудио и видео материали и др., създадени от авторът си и/или неговите партньори и/или подизпълнители или други източници;

б/текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в  Уебсайта от Потребители;

в/коментари на Потребители относно съдържанието на Уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;

г/ услуги, свързани с търсене по зададени от Потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;

д/ други ресурси, достъпни за нерегистрирани Потребители.

Публикуваната информация в https://advancedstyleadvice.com/ е предназначена за потребители, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на тези условия, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

С приемането на тези общи условия, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании, както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Собственикът на сайта до преодставен от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за “непоискани търговски съобщения” по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

Цялото съдържание на всички статии и страници, както и на част от снимките в блога https://advancedstyleadvice.com/, принадлежат на Сузана Божидарова Бойчева  и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права. Нерегламентираната употреба на съдържанието или част от съдържанието, публикувано в https://advancedstyleadvice.com/  се счита за нарушаване на авторското право на автора, съгласно българското законодателство.

Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от съдържанието в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че съдържанието е взето от https://advancedstyleadvice.com/ и е поставен линк–източник към оригиналния web адрес в https://advancedstyleadvice.com/. Публикуването на цели статии, части от статии или изображения, които са обект на авторско право, в други сайтове, както и използването им за други цели, е възможно само след изрично писмено разрешение от носителя на авторското право. Моля, свържете се с мен на e-mail: suzana.boitcheva@gmail.com, ако желаете да използвате части от съдържанието в сайта.

Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на собственика на https://advancedstyleadvice.com/ или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции.  Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на собственика на https://advancedstyleadvice.com/.

Потребителят се задължава да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от съдържанието на https://advancedstyleadvice.com/, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от  уебсайта, включително  от версиите за мобилни приложения, без изричното съгласие на собственика на уебсайта.

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на а представляващи обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на собственика на уебсайта и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на уебсайта и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е собственикът на уебсайта, негов партньор, клиент, друг потребител на Уебсайта или трето лице.

С разполагането/предоставянето на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на Уебсайта, Потребителят предоставя на собственика на  https://advancedstyleadvice.com/ правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

С разполагането/предоставянето на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта Потребителят се съгласява и предоставя на собственика на уебсайта правото да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта, на които се визуализира Потребителското съдържание.

Потребителят се задължава  да не използва марката „advancedstyleadvice“ и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Собственика и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на тези условия.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от същия или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън уебадреса на сайта.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ има правото по всяко време и без предварително предупреждение да прекрати достъпа на Потребителя до предоставените Услуги, да спре достъпа до и/или да изтрие всяко съдържание, разположено на Уебсайта.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите публично.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този блог.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност за субективността, полезността, пълнотата и точността на съдържанието в този сайт, поради възможност за различна интерпретация и възприемане.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този блог.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ си запазва право да променя настоящите Общи условия по всяко време, като всяка промяна ще бъде оповестена своевременно.

За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

Във връзка с използването на сайта, Ваши лични данни може да се събират чрез:

Форма за контакт

При изпращане на съобщение посредством формата за контакт в сайта, се събират следните данни: име, e-mail и съобщение. Те се съхраняват в защитена папка в gmail.com.

Коментари в блога

Публикуването на коментар в блога се осъществява чрез платформата wordpress и след първоначално идентифициране. Какви данни се събират при това действие, можете да научите от Политиката за поверителност на wordpress.

Електронен бюлетин.

При абонамент за електронния бюлетин на https://advancedstyleadvice.com/, се изисква Вашият e-mail и име/псевдоним. Абонаментът е доброволен и не е обвързан с правото на ползване на сайта. Информацията, събрана чрез формата за абонамент, се обработва, съхранява и защитава чрез платформата за имейл маркетинг Mailchimp. Данните не се предоставят на трети лица.

Бисквитки

Когато посещавате сайта https://advancedstyleadvice.com/, се събира обобщена информация за Вас чрез използване на бисквитки. Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта.

Бисквитките, които се използват са сесийни бисквитки и бисквитка за измерване на интернет трафик;

Можете да настроите Вашият интернет браузър, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля прочетете документацията на Вашия интернет браузър или се запознайте с настройките.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност, ако интернет браузърът ви не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

Измерване на трафика чрез Google Analytics

Google Analytics е един от основните инструменти, които https://advancedstyleadvice.com/ използва, за да следи трафика към блога и профила на аудиторията. Платформата на Google събира най-разнообразни данни, върху които нямаме контрол, но можем да наблюдаваме и анализираме. Това включва данни за пол, възраст, локация, интереси и др. Осъществяването на достъп до тази информация се осъществява единствено в агрегиран вид и по никакъв начин не е възможно да бъде разпознато кой точно от потребителите кои страници е разглеждал и какво друго е правил. Тази информация се използва, за да се правят базови изводи като например какъв процент от посетителите на блога са в България или в други страни, или пък кои са най-четените статии. Тази информация се използва с цел подобряване на ефективността на сайта.

Социални мрежи

Тъй като имаме инсталирани приложения на сайта, които позволяват споделяне и връзка със социалните мрежи, е възможно техни бисквитки да ви преследват и на нашия сайт. Тоест, възможно е в базите данни на Фейсбук, Туитър, Пинтерест и останалите мрежи да се пази информация, че вие сте посещавали https://advancedstyleadvice.com/ или сте споделили нещо от него. Достъпът Ви до социалните мрежи предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове.  https://advancedstyleadvice.com/ не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Като потребител имате следните права по отношение на личните данни:

Имате право на улеснен достъп до данните, които се събират за вас. Това включва и предоставяне на повече информация за обработването на данните и гарантиране, че тази информация е налична по ясен и разбираем начин. Правото да се знае кога личните данни са били обект на външно проникване.

Право на редактиране на данни, когато дадено лице желае данните му да коригирани или актуализирани с цел тяхната коректност.

Право на изтриване („право на забравяне“). Когато дадено лице вече не желае данните му да се обработват и не съществува законна причина те да се съхраняват, данните ще бъдат изтрити.

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАГАЗИНА НА ADVANCEDSTYLEADVICE.COM 

1. Advancedstyleadvice.com съдържа електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет advancedstyleadvice.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от advancedstyleadvice.com стоки, включително следното: 

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на advancedstyleadvice.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; 

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с advancedstyleadvice.com чрез интерфейса на страницата на advancedstyleadvice.com, достъпна в Интернет; 

Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от advancedstyleadvice.com; 

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с advancedstyleadvice.com, съгласно поддържаните от advancedstyleadvice.com начини за разплащане. 

Да получават информация за нови стоки предлагани от advancedstyleadvice.com; 

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на advancedstyleadvice.com в Интернет; 

2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 

3. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от advancedstyleadvice.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в интернет на адрес advancedstyleadvice.com или друго средство за комуникация от разстояние. 

По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. 

Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на advancedstyleadvice.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на advancedstyleadvice.com в Интернет. 

Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. 

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. 

4. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ADVANCEDSTYLEADVICE.COM 

1. За да използва advancedstyleadvice.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. 

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. 

С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. 

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

2. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. 

При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. 

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. 

Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му. 

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. 

Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи. 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в advancedstyleadvice.com. 

Договорът се сключва на български език. 

Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес advancedstyleadvice.com. 

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика. 

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. 

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика. 

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. 

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. 

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 

Извършване на регистрация в advancedstyleadvice.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в advancedstyleadvice.com; 

Влизане в системата за извършване на поръчки на advancedstyleadvice.com чрез идентифициране с име и парола; 

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на advancedstyleadvice.com  и добавянето им към списък със стоки за покупка; 

Предоставяне на данни за извършване на доставката; 

Избор на способ и момент за плащане на цената; 

Потвърждение на поръчката; 

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 

1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в advancedstyleadvice.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на advancedstyleadvice.com. 

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на advancedstyleadvice.com. 

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора: 

В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на advancedstyleadvice.com; 

При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба; 

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. 

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на advancedstyleadvice.com преди сключването на договора за покупко-продажба. 

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на advancedstyleadvice.com. 

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. 

2. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. 

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им. 

3. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни. 

Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: 

за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира; 

за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 

за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти; 

за продукт с нарушена цялост/разопаковани от страна на Потребителя; 

Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до един месец, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. 

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по точка 3, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. 

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по точка 3. 

4. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на advancedstyleadvice.com, освен ако стоките са поръчани в една доставка. 

В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика advancedstyleadvice.com. 

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. 

5. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите. 

Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по точка 4 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго. 

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по точка 4 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. 

Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца. 

2. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. 

Ако Ползвателя не предяви своите искания за рекламация, доставката се счита за приета и одобрена. 

3. Услугите, базирани на абонаменти, се извършват чрез страницата за плащане в онлайн магазина. Абонаментите са месечни и годишни. Периодът на плащане на абонамента се избира от страницата на продукта, преди да се добави абонамент в пазарската кошница. По време на процеса на проверка следващата дата за плащане е ясно написана. 

Абонаментите нямат изтичане. Потребителят получава имейл, когато се абонира с ясно написани КОГАТО ПРЕКРАТИ като КРАЙНА ДАТА, както и следваща дата на плащане. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време на страницата на МОЯ АКАУНТ – https://advancedstyleadvice.com/my-account/subscriptions/. 

След като потребителят се абонира, можем да се свържем с него по имейл или телефон по време на активния период на абонамента. 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Доставчикът защитава личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. 

За да защити личните данни на Ползвателя, Доставчикът ще изпрати личните данни еднократно на електронен адрес, въведен от Ползвателя по време на поръчката. 

Ползвателят може да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последния не изрази несъгласието си за това. 

Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща на Ползвателя по всяко време електронни бюлетини, предложения за покупки на продукти, промоции и пр. посредством електронни съобщения. 

Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за постъпките на Ползвателя по време на използването на advancedstyleadvice.com. 

Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да се легитимира по всяко време и да удостовери данните, въведени от Ползвателя във формата за онлайн поръчка на advancedstyleadvice.com 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на advancedstyleadvice.com, които имат регистрация. 

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. 

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. 

Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

2. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес advancedstyleadvice.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

1. Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 

по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 

едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 

Доставчикът е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Ползвателят използва advancedstyleadvice.com в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия. 

ОТГОВОРНОСТ 

1. Ползвателят се задължава да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с: 

неизпълнение на някое от задълженията от този договор; 

нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост; 

неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора; 

2.  Доставчикът не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини. 

3.  Доставчикът не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта advancedstyleadvice.com, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

УСЛОВИЯ НА КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ

Прилагане на правила и условия
2.1 тези правила и условия („условията“) се прилагат за advancedstyleadvice.com консултации и обучения („програма“), управлявани от Сузана Бойчева с адрес София, ж.к. Младост 3, бл.317, вх.5, ет.8 („ние „или“нас“). Като се регистрирате, за да бъдете участник в нашата програма, вие се съгласявате със следните условия и че те имат предимство пред всички непоследователни условия, съдържащи се или посочени на друго място или както се подразбира от закона, търговския обичай, практиката или курса на работа.
2.2 споразумението между нас и вас, физическото или юридическото лице, което се регистрира като участник в програмата („Вие“) и което е предмет на тези условия („Договор“), влиза в сила, след като ви изпратим имейл, за да потвърдим приемането на Вашата регистрация за програмата и продължава до прекратяването му в съответствие с тези условия.
2.3 ако купувате онлайн, процесът на поръчка ще бъде както следва:
2.3.1 добавете програмата в Количката и продължете с плащането и извършете плащането според указанията;
2.3.2 ще ви изпратим имейл, потвърждаващ вашата поръчка и потвърждаващ дали сме приели Вашата поръчка.
2.3.3 ако на който и да е етап сте допуснали грешка във вашата поръчка, можете да се свържете с нас, за да коригираме всички грешки.
2.4 ако пазарувате онлайн, трябва да отпечатате копие от тези Условия за архива си, тъй като няма да подаваме копие и може да променяме тези условия от време на време.
2.5 тези условия трябва да се четат заедно с нашите Условия за ползване на уебсайта, Политика за поверителност и Политика за приемлива употреба (всички от които могат да бъдат намерени на нашия уебсайт) https://advancedstyleadvice.com („сайт“).
2.6 всяко съдържание, публикувано или изпратено от вас на нашия сайт в хода на програмата, е предмет по всяко време на политиката за приемлива употреба.
2.7 когато сте юридическо лице, „Вие“, както се използва в настоящите условия, се счита, че включва вашите служители и служители и вие се осигурявате, че тези служители и служители напълно спазват настоящите условия.

Програма
3.1 програмата ще бъде предоставена в рамките на период от време, договорен по време на регистрацията, и може да бъде предоставена допълнително чрез комбинация от онлайн сесии, телефонни сесии и индивидуални сесии („лична сесия“), както е описано подробно по време на регистрацията.
3.2 датата и часът на всички телефонни и лични сесии са определени от нас, но подлежат на промяна. Ние ще ви предоставим възможно най-рано известие за всяка промяна, но ние не носим отговорност пред вас по никакъв начин за промяна на тези дати или часове. Моля, проверявайте редовно сайта и електронната си поща за актуализации за промени в дати и часове.

3.3 Лични Срещи
3.3.1 ако трябва да отмените лична сесия, трябва да ни уведомите възможно най-рано, като се свържете с нас и ние ще се постараем да пренасрочим сесията до взаимно удобни дата и час. Ако ни предоставите предизвестие по-малко от 48 часа или не ни предоставите известие, може да не сме в състояние да пренасрочим сесията и не сме задължени да Ви възстановим суми, платени във връзка с такава сесия.
3.3.2 ако пристигнете със закъснение за лична сесия, ще се опитаме да удължим крайния час, но ако това не е възможно, сесията ще приключи в определеното време и няма да бъдем задължени да Ви възстановим суми, платени във връзка с такава сесия.
3.3.3 индивидуалните сесии могат да се провеждат на места на трети страни, като заседателни зали на хотела, и вие се съгласявате да спазвате по всяко време политиките и правилата на такова място във връзка с такова място (особено правилата за пожарна безопасност и здраве и безопасност). Ще изискаме от вас да напуснете, ако не спазвате тези политики и правила (и няма да бъдем задължени да Ви възстановим суми, платени във връзка с такава сесия).
3.3.4 Вие носите отговорност за собствените си вещи, които носите на лична сесия и нито ние, нито мястото на провеждане ще носим отговорност за загуба, повреда, кражба или унищожаване на вашите вещи.
3.3.5 вие се съгласявате да ни обезщетите срещу всякакви искове от трета страна (и свързаните с тях разходи и разноски (включително професионални такси)), произтичащи от вашите действия или бездействия, докато сте на място като част от програмата.
3.4 Телефонни Сесии
3.4.1 груповите телефонни сесии започват и завършват в определените часове, независимо от времето, в което се включвате в разговора. Ако закъснеете за индивидуално телефонно обаждане, то може да бъде удължено по наша преценка, но ако трябва да приключим в определеното време, няма да сме задължени да Ви възстановим суми във връзка с такава сесия.
3.4.2 всички цифрови материали, включени в програмата, изискват следните софтуерни и други функционални изисквания, за да бъдат напълно използвани: актуален уеб браузър, актуален четец за документи, съвместима звукова карта, високоговорители и микрофон.
3.5 Онлайн Сесии
3.5.1 онлайн сесиите на програмата се провеждат на защитени сървъри на трети страни и ние сме предприели всички разумни стъпки, за да гарантираме, че онлайн съдържанието ще бъде достъпно по всяко време по време на програмата, но в случай, че такова съдържание (или съдържание, добавено от вас или други участници в програмата) не е достъпно изцяло или частично по всяко време, или се повреди, бъде изтрито или не бъде съхранено, ние не носим отговорност при никакви обстоятелства.
3.5.2 вие се съгласявате да пазите данните за потребителя и паролата си за сайта поверителни по всяко време и да не ги разкривате на трети страни.

Трябва да ни уведомите незабавно, ако установите неразрешено използване на профила ви и да ни обезщетите срещу всички искове, щети, загуби, разходи или разноски (включително професионални такси) и всяка друга отговорност, която възниква от неразрешено използване на профила ви.

Стоки
4.1 когато предоставяме стоки или продукти (като компактдискове, ДВД-та или свързващи вещества) („продукти“) като част от програмата или по друг начин, се прилагат следните правила и условия на този параграф 4.
4.2 всички снимки на продуктите на нашия сайт са само с илюстративна цел.
4.3 разходите за доставка на продуктите са посочени на нашия сайт.
4.4 вашата поръчка ще бъде изпълнена до очакваната дата на доставка, посочена в нашия имейл за потвърждение или както е описано на нашия сайт, освен ако няма събитие извън нашия контрол. Ако не сме в състояние да спазим очакваната дата на доставка поради събитие извън нашия контрол, ще се опитаме да се свържем с вас с преразгледана прогнозна дата на доставка.
4.5 доставката ще бъде завършена, когато доставим продуктите на адреса, който сте ни предоставили, когато сте направили поръчката, и продуктите ще бъдат ваша отговорност от завършването на доставката.
4.6 ако никой не е на разположение на вашия адрес, за да приеме доставката, ще ви оставим бележка, че продуктите са били върнати в нашите помещения, в който случай, моля, свържете се с нас, за да пренаредим доставката. Връщането ще бъде за ваша сметка.
4.7 вие притежавате продуктите, след като получим плащането в пълен размер, включително всички приложими такси за доставка.

Плащане
5.1 общата цена, дължима за програмата, е определена към момента на регистрацията.
5.2 по наша преценка можете да изберете да платите на вноски или еднократно, като общата дължима цена ще зависи от избраната от вас опция и ще бъде както е посочено по време на регистрацията.
5.3 ако решите да платите на вноски, при регистрацията за програмата се заплаща депозит в размер на сумата, посочена към момента на регистрацията. След това ще бъдете фактурирани за по-нататъшните вноски за сумата, посочена по време на регистрацията, всеки месец, докато бъде платена общата дължима цена. Такива фактури трябва да бъдат платени в рамките на 7 дни от датата на фактурата.
5.4 плащането се извършва по всеки метод, който е описан подробно на нашия сайт.
5.5 без да се засягат други права или средства за защита, които може да имаме, ако някаква сума, дължима съгласно тези условия, не бъде платена в рамките на 7 дни от датата, дължима, ние си запазваме правото да

(а) начисляваме лихва от датата, дължима за плащане, до действителната дата на плащане в размер на 3% над основния лихвен процент на нашата банка от време на време в сила и/или

(б) да преустановим наличността на Програмата до момента на извършване на плащането или прекратяване на договора.

5.6 Общата цена, дължима, както е посочена към момента на регистрацията, е със данък върху добавената стойност (и всякакви други приложими данъци или мита), които ще бъдат добавени в съответствие с нашата политика за данък върху продажбите на ДДС.
5.7 Вие носите отговорност за всички пътни, квартирни и други дневни разходи, както и за всички други разходи, направени от вас във връзка с участието ви в програмата.
5.8 всички плащания не подлежат на възстановяване, освен както е посочено в точки 6.5 и 8.2 по-долу.

Нашите задължения
6.1 Ние ви гарантираме, че програмата и програмните материали, закупени от нас, са със задоволително качество и разумно подходящи за целта, за която се доставя програмата. Възможни са технически проблеми, които ще бъдат отрстранени във възможните и необходими срокове.
6.2 С изключение на посоченото в параграф 6.1 по-горе, всички гаранции и декларации се изключват в най-пълната степен, разрешена от закона. Поради естеството на програмата и факта, че вашият успех зависи от редица фактори, върху които ние нямаме контрол, ние не гарантираме конкретни резултати.
6.3 Ще се стремим да гарантираме, че цялата информация, която предоставяме, е точна и актуална, но не носим отговорност за искове, произтичащи от неточност или непълнота на такава информация или по друг начин.
6.4 Ние потвърждаваме, че в хода на програмата ще имаме достъп до вашата поверителна информация и се съгласяваме да не използваме или разкриваме на трети страни такава поверителна информация (освен в рамките на нашите задължения). Това ограничение не се прилага за:
(а) всяко използване или разкриване, разрешено от вас или изисквано от закона;
(б) всяко използване или разкриване, което ние по наше усмотрение считаме за необходимо или препоръчително с цел предотвратяване на незаконни действия или вреда на вас или на други лица; или

(в) всяка информация, която вече е или влиза в публичното пространство по друг начин, освен чрез неразрешено разкриване от наша страна.

6.5 можете да анулирате договора в рамките на 14 дни от датата на регистрация за програмата, като се свържете с нас, като заявите ясното си намерение да анулирате. Ако получим такива данни в рамките на 14 дни от датата на регистрация за програмата, ние ще ви предоставим пълно възстановяване на сумата, платена от вас до тази дата, в рамките на 14 дни от деня, в който сме получили Вашето валидно известие за анулиране и обикновено по метода, използван първоначално от вас за плащане на вашата покупка.
6.6 с настоящото Вие изисквате незабавно изпълнение на договора и потвърждавате, че ще загубите правото си на отказ от Договора, след като договорът за услуги бъде изпълнен изцяло. Ако анулирате договора, преди услугите да са напълно изпълнени, вие се съгласявате, че ще платите за доставката на услугата за периода, за който се предоставят. Дължимата сума ще бъде пропорционална на това, което е било предоставено, в сравнение с пълното покритие на договора.
6.7 вие се съгласявате, че можем да започнем предоставянето на цифрово съдържание, което не е на материален носител, преди края на периода на анулиране, посочен в параграф 6.5 по-горе, и приемате, че ще загубите правата си на анулиране във връзка с такова цифрово съдържание.
6.8 вие потвърждавате и се съгласявате, че вашите лични данни ще бъдат обработвани от и от наше име като част от предоставянето на програмата на вас.

Интелектуална Собственост
7.1 ние сме собственикът или лицензополучателят на всички права върху интелектуалната собственост и всички други права върху програмата и цялото съдържание в програмата и нищо в тези условия или по друг начин няма да действа за прехвърляне на собствеността върху правата върху интелектуалната собственост в програмата или съдържанието на програмата на вас или на друго лице.
7.2 нямате право по всяко време да копирате, възпроизвеждате, публикувате под каквато и да е форма, споделяте, продавате, разпореждате или по друг начин да предоставяте на трета страна съдържанието или материалите, съдържащи се в програмата.
7.3 ние ви предоставяме ограничен, неизключителен, непрехвърляем, неподлежащ на сублицензиране отменим лиценз за използване на цялото или част от съдържанието на програмата за целите, за които програмата е предоставена само.
7.4 освен както е посочено в параграф 7.3, не можете да използвате никое от нашите права на интелектуална собственост по всяко време, освен когато е надлежно лицензирано. Използването на нашето лого е строго забранено без нашето предварително писмено съгласие.
7.5 нямате право без нашето предварително писмено съгласие да правите аудио или визуални записи на която и да е част от нашата програма.
7.6 от време на време може да записваме програмата, която се доставя по време на вашето посещение. Вие ни упълномощавате да използваме вашето изображение и глас във всички такива записи без заплащане, друго условие или нужда от допълнително съгласие.
7.7 вие приемате, че определена информация, съдържаща се в програмата и програмните материали, вече е обществено достояние.
7.8 нямате право да продавате или популяризирате продукти или услуги на други участници в програмата в или по време на която и да е част от нашата програма без нашето предварително писмено разрешение.
7.9 разпоредбите на този параграф 7 остават в сила при прекратяване на договора.

Срок и прекратяване
8.1 договорът продължава до края на програмата, когато договорът изтича, освен за условията, които са изрично посочени, че остават в сила.
8.2 вие можете да прекратите договора по всяко време след датата, падаща 30 дни от датата на Вашата регистрация за програмата, като се свържете с нас и ясно заявите желанието си да прекратите и обясните как програмата не ви е дала възможност да постигнете заявените цели. Ако се съгласим (действайки разумно), че програмата не ви е позволила да постигнете поставените цели в резултат на програмата (а не в резултат на вашето действие или бездействие или вашите лични качества), можем да Ви възстановим 10% от сумата, платена от вас до тази дата за програмата.
8.3 независимо от разпоредбите на параграф 8.1 или 8.2, всеки от нас може да прекрати договора с писмено предизвестие до другия с незабавно действие, ако по всяко време:
8.3.1 другият извърши сериозно или многократно нарушение или неспазване на някоя от разпоредбите на тези условия; или
8.3.2 другата страна:

а) взема решение за ликвидацията си,

б) сключва споразумение или предпазен конкордат с кредиторите си,

в) подава молба до компетентен съд за защита от кредиторите си,

г) не е в състояние да плати задълженията си,

д) прекратява търговията или постановява разпореждане за ликвидация или назначава управител или синдик по отношение на тази страна,

е) обявява се в несъстоятелност или е осъден за лишаване от свобода (различно от пътнотранспортно нарушение); или
8.3.3 другата страна извършва измама или непочтеност или действа по начин, който по мнение на прекратяващата страна носи или има вероятност да доведе до лоша репутация на прекратяващата страна или е съществено неблагоприятен за интересите на прекратяващата страна.
8.4 на или преди датата на прекратяване на договора, Вие трябва незабавно да заплатите всички неплатени такси или други суми, дължими съгласно настоящите Условия (които за избягване на съмнение включват всички останали вноски, независимо от момента, в който договорът се прекратява).
8.5 прекратяването на настоящото Споразумение не засяга натрупаните от нас права, средства за защита, задължения и задължения към датата на прекратяване на настоящия договор, включително правото да предявим иск за обезщетение по отношение на всяко нарушение на договора, което е съществувало към или преди датата на прекратяване.
8.6 всяко забавяне от наша страна при упражняване на правото ни да прекратим договора не представлява отказ от правото ни да прекратим или да потърсим друго средство за защита.
8.7 алинеи, които изрично или косвено влизат в сила след прекратяване на договора, продължават да действат в пълна сила и след датата на прекратяване на договора.
8.8 този параграф 8 остава в сила при прекратяване на договора.
8.9 когато договорът изтече, това се третира като прекратяване за целите на параграф 8.7 и всички други параграфи, които се отнасят до „прекратяване“.

Отговорност
9.1 нищо в този параграф 9 не ограничава нашата отговорност за смърт или телесна повреда, причинена от наша небрежност или за измама или измамно погрешно представяне, или за какъвто и да е въпрос, за който отговорността не може законно да бъде изключена или ограничена.
9.2 ние не носим отговорност за загуба на печалба, загуба на бизнес, изчерпване на репутация и/или подобни загуби, загуба на очаквани спестявания, загуба на стоки, загуба на договор, загуба на корупция на данни или информация или каквито и да било специални, непреки, последващи или чисти икономически загуби, разходи, щети, такси или разходи, понесени или понесени от вас в резултат на сключването на договора и/или предоставянето на програмата от нас.
9.3 нашата обща отговорност по договор, закононарушение (включително небрежност или нарушение на законово задължение), погрешно представяне, реституция или по друг начин, възникваща във връзка с изпълнението или предвиденото изпълнение на договора, при всички обстоятелства ще бъде ограничена до цената, платена от вас за програмата.
9.4 ако сме възпрепятствани или забавени в изпълнението на нашите задължения от ваше действие или бездействие или от обстоятелства извън нашия контрол, ние не носим отговорност пред вас за каквито и да било разходи, такси или загуби, претърпени или понесени от вас, които произтичат пряко или косвено от такова предотвратяване или забавяне.
9.5 Ние не носим отговорност за допълнителни разходи, направени от вас в резултат на промени в (а) програмата, (б) всяко друго съдържание, (в) местоположението на местата, (г) часа и датата на сесиите или (Д) инструктори или треньори.
9.6 разпоредбите на тази точка 9 остават в сила при прекратяване на договора.
9.7 вие потвърждавате и се съгласявате, че:
9.7.1 договорът представлява цялото споразумение и разбирателство между нас и заменя всяко предишно споразумение, разбирателство или споразумение между нас, свързани с предоставянето на програмата (което се счита за прекратено по взаимно съгласие).;
9.7.2 при сключването на договора не сте разчитали на никакви ангажименти, обещания, уверения, декларации, представителство, гаранции или разбиране (независимо дали в писмена форма или не) на което и да е лице (независимо дали е страна по договора или не), свързани с предоставянето на Програмата, различни от изрично посочените в договора.

Общи положения
10.1 регистрирайки се за нашата програма, вие гарантирате, че:
10.1.1 вие сте законно способни да сключвате обвързващи договори; и
10.1.2 имате навършени 18 години; и
10.1.3 цялата информация, която ни предоставяте, е материално вярна и точна по всяко време и не е подвеждаща по никакъв начин.
10.2 вие приемате, че комуникацията с нас ще бъде предимно електронна. Ние ще се свържем с вас по електронна поща или ще ви предоставим информация чрез публикуване на известия на нашия сайт. Вие се съгласявате с тези електронни средства за комуникация и приемате, че всички договори, известия, информация и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко правно изискване тези съобщения да бъдат в писмена форма. Това условие не засяга законните ви права.
10.3 може да променяме тези условия (различни от цената, платима от Вас за програмата) от време на време, както сметнем за подходящо, и ако го направим, ще ви уведомим по имейл за промяната на условията. Вашето продължаване с програмата ще се счита за приемане на всички нови Условия.
10.4 договорът е личен за вас и вие не можете да възлагате, прехвърляте, таксувате, възлагате на подизпълнители, преотстъпвате лицензии или да търгувате по какъвто и да е друг начин с всички или с някои от вашите права по договора.
10.5 можем да прехвърляме, възлагаме, таксуваме, възлагаме на подизпълнители или по друг начин да се разпореждаме с договор или с някое от нашите права или задължения, произтичащи от него, по всяко време през срока на договора.

10.6 ако не успеем да настояваме за стриктно изпълнение на някое от вашите задължения по договора или ако не успеем да упражним някое от правата или средствата за защита, на които имаме право по Договора, това не представлява отказ от такива права или средства за защита и не ви освобождава от спазването на такива задължения. Отказ от нас от всяко неизпълнение не представлява отказ от всяко последващо неизпълнение. Никакъв отказ от нас от което и да е от тези условия не е в сила, освен ако не е изрично посочено, че е отказ и е в писмена форма.
10.7 ако някое от тези условия е определено от компетентен орган за невалидно, незаконно или неприложимо в каквато и да е степен, това условие, условие или разпоредба ще бъдат отделени от останалите Условия, Условия и разпоредби, които ще продължат да бъдат валидни в най-пълната степен, разрешена от закона.
10.8 лице, което не е страна по договора, няма да има никакви права по Закона за договорите (права на трети страни) от 1999 г.за прилагане на което и да е условие на договора.
10.9 правата на страните да прекратят, отменят или да се споразумеят за промяна, отказ или уреждане по договора не са предмет на съгласието на всяко лице, което не е страна по договора.
10.10 договорът и всеки спор или претенция, произтичащи от или във връзка с него или неговия предмет или учредяване (включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство.
10.11 ние неотменимо се съгласяваме, че съдилищата на България имат изключителна юрисдикция да уреждат всеки спор или иск, който възниква от или във връзка с договора или неговия предмет или формиране (включително извъндоговорни спорове или искове).
10.12 освен ако контекстът не изисква друго, позоваването на единия пол включва позоваване на другия пол.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 02.08.2022г.

Petya-Ivanova
Благодаря ти, че те има и че имаш това знание и разбиране! Напипа горещите точки на моите стилни неуспехи, които аз някак не успявах да видя и осмисля сама
Петя Иванова
92913279_10222297558168378_6510389814724919296_n
Успя да ме предразположиш да гoворим откровено и открито, като направи проблемите ми да изглеждат не като проблеми, а като възможности.
Марта Денева
pexels-photo-852793
Благодаря на "случайността", че те открих. Защото ти ме убеди, че съм красива! И не се налага да взема заем от банката!
Ивелина Пейковска
error: