Skip to content

Общи условия

Advanced Style Advice® https://advancedstyleadvice.com/ 2021. © Всички права запазени.

Собственик на фирма „Адвансд Стайл Адвайс“ ООД със седалище гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий“ 111, ет.5, ап.9 и сайта https://advancedstyleadvice.com/ е Сузана Божидарова Бойчева, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Младост“ 3, бл.317, вх. 5, ет. 8, ап. 115, е-майл адрес: suzana.boitcheva@gmail.com,  телефон за връзка: 0878997109.

Съдържанието на сайта https://advancedstyleadvice.com/, включително лога, марки, изображения, текстове, бази данни, графика, аудио и видео съдържание и други е защитено с авторски права. Използването на каквато и да е част или елемент от уебсайта без изрично писмено съгласие на собственика е забранено. Нарушителите носят имуществена отговорност за извършените нарушения.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Достъпът, разглеждането или използването на уебсайта https://advancedstyleadvice.com/ означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този уебсайт.

Настоящите общи условия представляват правно споразумение  между Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/  /Сузана Божидарова Бойчева/ и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта. Приемането и съгласието с общите условия е задължително условие за използването на сайта.

Предназначение на сайта

Сайтът https://advancedstyleadvice.com/ представлява информационен блог за личен стил и мода. При спазване на настоящите Общи условия Вие имате право като Потребител  да ползвате безплатно този сайт за нетърговски цели. Потребител се нарича всяко физическо лице, което ползва блога https://advancedstyleadvice.com/.

Със зареждането на страницата https://advancedstyleadvice.com/ Вие се обвързвате единствено като Потребител на сайта, като се съгласявате да спазвате тези Общи условия и всички техни бъдещи изменения.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ чрез Уебсайта си предоставя на Потребителя за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайта, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:

а/ Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Уебсайта;

б/Достъп до коментари на други потребители, публикувани на Уебсайта, относно съдържанието на Уебсайта, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;

в/ Услуги, свързани с търсене по зададени от Потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;

г/Други услуги, които Собственикът на уебсайта развива и обогатява.

3.4. Собственикът на уебсайта предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайта ресурси, като:

а/текстови, графични, аудио и видео материали и др., създадени от авторът си и/или неговите партньори и/или подизпълнители или други източници;

б/текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в  Уебсайта от Потребители;

в/коментари на Потребители относно съдържанието на Уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;

г/ услуги, свързани с търсене по зададени от Потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;

д/ други ресурси, достъпни за нерегистрирани Потребители.

Публикуваната информация в https://advancedstyleadvice.com/ е предназначена за потребители, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на тези условия, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

С приемането на тези общи условия, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании, както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Собственикът на сайта до преодставен от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за “непоискани търговски съобщения” по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

Цялото съдържание на всички статии и страници, както и на част от снимките в блога https://advancedstyleadvice.com/, принадлежат на Сузана Божидарова Бойчева  и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права. Нерегламентираната употреба на съдържанието или част от съдържанието, публикувано в https://advancedstyleadvice.com/  се счита за нарушаване на авторското право на автора, съгласно българското законодателство.

Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от съдържанието в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че съдържанието е взето от https://advancedstyleadvice.com/ и е поставен линк–източник към оригиналния web адрес в https://advancedstyleadvice.com/. Публикуването на цели статии, части от статии или изображения, които са обект на авторско право, в други сайтове, както и използването им за други цели, е възможно само след изрично писмено разрешение от носителя на авторското право. Моля, свържете се с мен на e-mail: suzana.boitcheva@gmail.com, ако желаете да използвате части от съдържанието в сайта.

Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на собственика на https://advancedstyleadvice.com/ или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции.  Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на собственика на https://advancedstyleadvice.com/.

Потребителят се задължава да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от съдържанието на https://advancedstyleadvice.com/, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от  уебсайта, включително  от версиите за мобилни приложения, без изричното съгласие на собственика на уебсайта.

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на а представляващи обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на собственика на уебсайта и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на уебсайта и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е собственикът на уебсайта, негов партньор, клиент, друг потребител на Уебсайта или трето лице.

С разполагането/предоставянето на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на Уебсайта, Потребителят предоставя на собственика на  https://advancedstyleadvice.com/ правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

С разполагането/предоставянето на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта Потребителят се съгласява и предоставя на собственика на уебсайта правото да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта, на които се визуализира Потребителското съдържание.

Потребителят се задължава  да не използва марката „advancedstyleadvice“ и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Собственика и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на тези условия.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от същия или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън уебадреса на сайта.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ има правото по всяко време и без предварително предупреждение да прекрати достъпа на Потребителя до предоставените Услуги, да спре достъпа до и/или да изтрие всяко съдържание, разположено на Уебсайта.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите публично.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този блог.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност за субективността, полезността, пълнотата и точността на съдържанието в този сайт, поради възможност за различна интерпретация и възприемане.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този блог.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ си запазва право да променя настоящите Общи условия по всяко време, като всяка промяна ще бъде оповестена своевременно.

За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

Във връзка с използването на сайта, Ваши лични данни може да се събират чрез:

Форма за контакт

При изпращане на съобщение посредством формата за контакт в сайта, се събират следните данни: име, e-mail и съобщение. Те се съхраняват в защитена папка в gmail.com.

Коментари в блога

Публикуването на коментар в блога се осъществява чрез платформата wordpress и след първоначално идентифициране. Какви данни се събират при това действие, можете да научите от Политиката за поверителност на wordpress.

Електронен бюлетин.

При абонамент за електронния бюлетин на https://advancedstyleadvice.com/, се изисква Вашият e-mail и име/псевдоним. Абонаментът е доброволен и не е обвързан с правото на ползване на сайта. Информацията, събрана чрез формата за абонамент, се обработва, съхранява и защитава чрез платформата за имейл маркетинг Mailchimp. Данните не се предоставят на трети лица.

Бисквитки

Когато посещавате сайта https://advancedstyleadvice.com/, се събира обобщена информация за Вас чрез използване на бисквитки. Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта.

Бисквитките, които се използват са сесийни бисквитки и бисквитка за измерване на интернет трафик;

Можете да настроите Вашият интернет браузър, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля прочетете документацията на Вашия интернет браузър или се запознайте с настройките.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност, ако интернет браузърът ви не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

Измерване на трафика чрез Google Analytics

Google Analytics е един от основните инструменти, които https://advancedstyleadvice.com/ използва, за да следи трафика към блога и профила на аудиторията. Платформата на Google събира най-разнообразни данни, върху които нямаме контрол, но можем да наблюдаваме и анализираме. Това включва данни за пол, възраст, локация, интереси и др. Осъществяването на достъп до тази информация се осъществява единствено в агрегиран вид и по никакъв начин не е възможно да бъде разпознато кой точно от потребителите кои страници е разглеждал и какво друго е правил. Тази информация се използва, за да се правят базови изводи като например какъв процент от посетителите на блога са в България или в други страни, или пък кои са най-четените статии. Тази информация се използва с цел подобряване на ефективността на сайта.

Социални мрежи

Тъй като имаме инсталирани приложения на сайта, които позволяват споделяне и връзка със социалните мрежи, е възможно техни бисквитки да ви преследват и на нашия сайт. Тоест, възможно е в базите данни на Фейсбук, Туитър, Пинтерест и останалите мрежи да се пази информация, че вие сте посещавали https://advancedstyleadvice.com/ или сте споделили нещо от него. Достъпът Ви до социалните мрежи предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове.  https://advancedstyleadvice.com/ не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Като потребител имате следните права по отношение на личните данни:

Имате право на улеснен достъп до данните, които се събират за вас. Това включва и предоставяне на повече информация за обработването на данните и гарантиране, че тази информация е налична по ясен и разбираем начин. Правото да се знае кога личните данни са били обект на външно проникване.

Право на редактиране на данни, когато дадено лице желае данните му да коригирани или актуализирани с цел тяхната коректност.

Право на изтриване („право на забравяне“). Когато дадено лице вече не желае данните му да се обработват и не съществува законна причина те да се съхраняват, данните ще бъдат изтрити.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАГАЗИНА НА ADVANCEDSTYLEADVICE.COM 

1. Advancedstyleadvice.com съдържа електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет advancedstyleadvice.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от advancedstyleadvice.com стоки, включително следното: 

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на advancedstyleadvice.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; 

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с advancedstyleadvice.com чрез интерфейса на страницата на advancedstyleadvice.com, достъпна в Интернет; 

Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от advancedstyleadvice.com; 

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с advancedstyleadvice.com, съгласно поддържаните от advancedstyleadvice.com начини за разплащане. 

Да получават информация за нови стоки предлагани от advancedstyleadvice.com; 

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на advancedstyleadvice.com в Интернет; 

2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 

3. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от advancedstyleadvice.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в интернет на адрес advancedstyleadvice.com или друго средство за комуникация от разстояние. 

По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. 

Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на advancedstyleadvice.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на advancedstyleadvice.com в Интернет. 

Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. 

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. 

4. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ADVANCEDSTYLEADVICE.COM 

1. За да използва advancedstyleadvice.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. 

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. 

С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. 

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

2. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. 

При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. 

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. 

Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му. 

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. 

Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи. 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в advancedstyleadvice.com. 

Договорът се сключва на български език. 

Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес advancedstyleadvice.com. 

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика. 

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. 

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика. 

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. 

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. 

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 

Извършване на регистрация в advancedstyleadvice.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в advancedstyleadvice.com; 

Влизане в системата за извършване на поръчки на advancedstyleadvice.com чрез идентифициране с име и парола; 

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на advancedstyleadvice.com  и добавянето им към списък със стоки за покупка; 

Предоставяне на данни за извършване на доставката; 

Избор на способ и момент за плащане на цената; 

Потвърждение на поръчката; 

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 

1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в advancedstyleadvice.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на advancedstyleadvice.com. 

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на advancedstyleadvice.com. 

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора: 

В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на advancedstyleadvice.com; 

При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба; 

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. 

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на advancedstyleadvice.com преди сключването на договора за покупко-продажба. 

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на advancedstyleadvice.com. 

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. 

2. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. 

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им. 

3. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни. 

Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: 

за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира; 

за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 

за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти; 

за продукт с нарушена цялост/разопаковани от страна на Потребителя; 

Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. 

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по точка 3, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. 

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по точка 3. 

4. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на advancedstyleadvice.com, освен ако стоките са поръчани в една доставка. 

В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика advancedstyleadvice.com. 

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. 

5. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите. 

Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по точка 4 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго. 

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по точка 4 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. 

Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца. 

2. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. 

Ако Ползвателя не предяви своите искания за рекламация, доставката се счита за приета и одобрена. 

3. Услугите, базирани на абонаменти, се извършват чрез страницата за плащане в онлайн магазина. Абонаментите са месечни и годишни. Периодът на плащане на абонамента се избира от страницата на продукта, преди да се добави абонамент в пазарската кошница. По време на процеса на проверка следващата дата за плащане е ясно написана. 

Абонаментите нямат изтичане. Потребителят получава имейл, когато се абонира с ясно написани КОГАТО ПРЕКРАТИ като КРАЙНА ДАТА, както и следваща дата на плащане. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време на страницата на МОЯ АКАУНТ – https://advancedstyleadvice.com/my-account/subscriptions/. 

След като потребителят се абонира, можем да се свържем с него по имейл или телефон по време на активния период на абонамента. 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Доставчикът защитава личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. 

За да защити личните данни на Ползвателя, Доставчикът ще изпрати личните данни еднократно на електронен адрес, въведен от Ползвателя по време на поръчката. 

Ползвателят може да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последния не изрази несъгласието си за това. 

Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща на Ползвателя по всяко време електронни бюлетини, предложения за покупки на продукти, промоции и пр. посредством електронни съобщения. 

Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за постъпките на Ползвателя по време на използването на advancedstyleadvice.com. 

Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да се легитимира по всяко време и да удостовери данните, въведени от Ползвателя във формата за онлайн поръчка на advancedstyleadvice.com 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на advancedstyleadvice.com, които имат регистрация. 

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. 

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. 

Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

2. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес advancedstyleadvice.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

1. Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 

по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 

едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 

Доставчикът е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Ползвателят използва advancedstyleadvice.com в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия. 

ОТГОВОРНОСТ 

1. Ползвателят се задължава да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с: 

неизпълнение на някое от задълженията от този договор; 

нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост; 

неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора; 

2.  Доставчикът не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини. 

3.  Доставчикът не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта advancedstyleadvice.com, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 02.08.2022 

Petya-Ivanova
Благодаря ти, че те има и че имаш това знание и разбиране! Напипа горещите точки на моите стилни неуспехи, които аз някак не успявах да видя и осмисля сама
Петя Иванова
92913279_10222297558168378_6510389814724919296_n
Успя да ме предразположиш да гoворим откровено и открито, като направи проблемите ми да изглеждат не като проблеми, а като възможности.
Марта Денева
pexels-photo-852793
Благодаря на "случайността", че те открих. Защото ти ме убеди, че съм красива! И не се налага да взема заем от банката!
Ивелина Пейковска
error: