Skip to content

Общи условия

Advanced Style Advice® https://advancedstyleadvice.com/ 2021. © Всички права запазени.

Собственик на https://advancedstyleadvice.com/ е Сузана Божидарова Бойчева, адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Хан Аспарух“ № 3, ет. 1, е-майл адрес: ,  телефон за връзка: 0878997109.

Съдържанието на сайта https://advancedstyleadvice.com/, включително лога, марки, изображения, текстове, бази данни, графика, аудио и видео съдържание и други е защитено с авторски права. Използването на каквато и да е част или елемент от уебсайта без изрично писмено съгласие на собственика е забранено. Нарушителите носят имуществена отговорност за извършените нарушения.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Достъпът, разглеждането или използването на уебсайта https://advancedstyleadvice.com/ означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този уебсайт.

Настоящите общи условия представляват правно споразумение  между Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/  /Сузана Божидарова Бойчева/ и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта. Приемането и съгласието с общите условия е задължително условие за използването на сайта.

Предназначение на сайта

Сайтът https://advancedstyleadvice.com/ представлява информационен блог за личен стил и мода. При спазване на настоящите Общи условия Вие имате право като Потребител  да ползвате безплатно този сайт за нетърговски цели. Потребител се нарича всяко физическо лице, което ползва блога https://advancedstyleadvice.com/.

Със зареждането на страницата https://advancedstyleadvice.com/ Вие се обвързвате единствено като Потребител на сайта, като се съгласявате да спазвате тези Общи условия и всички техни бъдещи изменения.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ чрез Уебсайта си предоставя на Потребителя за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайта, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:

а/ Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Уебсайта;

б/Достъп до коментари на други потребители, публикувани на Уебсайта, относно съдържанието на Уебсайта, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;

в/ Услуги, свързани с търсене по зададени от Потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;

г/Други услуги, които Собственикът на уебсайта развива и обогатява.

3.4. Собственикът на уебсайта предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайта ресурси, като:

а/текстови, графични, аудио и видео материали и др., създадени от авторът си и/или неговите партньори и/или подизпълнители или други източници;

б/текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в  Уебсайта от Потребители;

в/коментари на Потребители относно съдържанието на Уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;

г/ услуги, свързани с търсене по зададени от Потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;

д/ други ресурси, достъпни за нерегистрирани Потребители.

Публикуваната информация в https://advancedstyleadvice.com/ е предназначена за потребители, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на тези условия, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

С приемането на тези общи условия, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании, както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Собственикът на сайта до преодставен от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за “непоискани търговски съобщения” по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

Цялото съдържание на всички статии и страници, както и на част от снимките в блога https://advancedstyleadvice.com/, принадлежат на Сузана Божидарова Бойчева  и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права. Нерегламентираната употреба на съдържанието или част от съдържанието, публикувано в https://advancedstyleadvice.com/  се счита за нарушаване на авторското право на автора, съгласно българското законодателство.

Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от съдържанието в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че съдържанието е взето от https://advancedstyleadvice.com/ и е поставен линк–източник към оригиналния web адрес в https://advancedstyleadvice.com/. Публикуването на цели статии, части от статии или изображения, които са обект на авторско право, в други сайтове, както и използването им за други цели, е възможно само след изрично писмено разрешение от носителя на авторското право. Моля, свържете се с мен на e-mail: , ако желаете да използвате части от съдържанието в сайта.

Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на собственика на https://advancedstyleadvice.com/ или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции.  Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на собственика на https://advancedstyleadvice.com/.

Потребителят се задължава да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от съдържанието на https://advancedstyleadvice.com/, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от  уебсайта, включително  от версиите за мобилни приложения, без изричното съгласие на собственика на уебсайта.

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на а представляващи обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на собственика на уебсайта и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на уебсайта и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е собственикът на уебсайта, негов партньор, клиент, друг потребител на Уебсайта или трето лице.

С разполагането/предоставянето на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на Уебсайта, Потребителят предоставя на собственика на  https://advancedstyleadvice.com/ правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

С разполагането/предоставянето на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта Потребителят се съгласява и предоставя на собственика на уебсайта правото да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта, на които се визуализира Потребителското съдържание.

Потребителят се задължава  да не използва марката „advancedstyleadvice“ и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Собственика и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на тези условия.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от същия или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън уебадреса на сайта.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ има правото по всяко време и без предварително предупреждение да прекрати достъпа на Потребителя до предоставените Услуги, да спре достъпа до и/или да изтрие всяко съдържание, разположено на Уебсайта.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите публично.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този блог.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност за субективността, полезността, пълнотата и точността на съдържанието в този сайт, поради възможност за различна интерпретация и възприемане.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този блог.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ си запазва право да променя настоящите Общи условия по всяко време, като всяка промяна ще бъде оповестена своевременно.

За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

Във връзка с използването на сайта, Ваши лични данни може да се събират чрез:

Форма за контакт

При изпращане на съобщение посредством формата за контакт в сайта, се събират следните данни: име, e-mail и съобщение. Те се съхраняват в защитена папка в gmail.com.

Коментари в блога

Публикуването на коментар в блога се осъществява чрез платформата wordpress и след първоначално идентифициране. Какви данни се събират при това действие, можете да научите от Политиката за поверителност на wordpress.

Електронен бюлетин.

При абонамент за електронния бюлетин на https://advancedstyleadvice.com/, се изисква Вашият e-mail и име/псевдоним. Абонаментът е доброволен и не е обвързан с правото на ползване на сайта. Информацията, събрана чрез формата за абонамент, се обработва, съхранява и защитава чрез платформата за имейл маркетинг Mailchimp. Данните не се предоставят на трети лица.

Бисквитки.

Когато посещавате сайта https://advancedstyleadvice.com/, се събира обобщена информация за Вас чрез използване на бисквитки. Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта.

Бисквитките, които се използват са сесийни бисквитки и бисквитка за измерване на интернет трафик;

Можете да настроите Вашият интернет браузър, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля прочетете документацията на Вашия интернет браузър или се запознайте с настройките.

Собственикът на https://advancedstyleadvice.com/ не носи отговорност, ако интернет браузърът ви не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

Измерване на трафика чрез Google Analytics.

Google Analytics е един от основните инструменти, които https://advancedstyleadvice.com/ използва, за да следи трафика към блога и профила на аудиторията. Платформата на Google събира най-разнообразни данни, върху които нямаме контрол, но можем да наблюдаваме и анализираме. Това включва данни за пол, възраст, локация, интереси и др. Осъществяването на достъп до тази информация се осъществява единствено в агрегиран вид и по никакъв начин не е възможно да бъде разпознато кой точно от потребителите кои страници е разглеждал и какво друго е правил. Тази информация се използва, за да се правят базови изводи като например какъв процент от посетителите на блога са в България или в други страни, или пък кои са най-четените статии. Тази информация се използва с цел подобряване на ефективността на сайта.

Социални мрежи.

Тъй като имаме инсталирани приложения на сайта, които позволяват споделяне и връзка със социалните мрежи, е възможно техни бисквитки да ви преследват и на нашия сайт. Тоест, възможно е в базите данни на Фейсбук, Туитър, Пинтерест и останалите мрежи да се пази информация, че вие сте посещавали https://advancedstyleadvice.com/ или сте споделили нещо от него. Достъпът Ви до социалните мрежи предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове.  https://advancedstyleadvice.com/ не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Като потребител имате следните права по отношение на личните данни:

Имате право на улеснен достъп до данните, които се събират за вас. Това включва и предоставяне на повече информация за обработването на данните и гарантиране, че тази информация е налична по ясен и разбираем начин. Правото да се знае кога личните данни са били обект на външно проникване.

Право на редактиране на данни, когато дадено лице желае данните му да коригирани или актуализирани с цел тяхната коректност.

Право на изтриване („право на забравяне“). Когато дадено лице вече не желае данните му да се обработват и не съществува законна причина те да се съхраняват, данните ще бъдат изтрити.

Petya-Ivanova
Благодаря ти, че те има и че имаш това знание и разбиране! Напипа горещите точки на моите стилни неуспехи, които аз някак не успявах да видя и осмисля сама
Петя Иванова
92913279_10222297558168378_6510389814724919296_n
Успя да ме предразположиш да гoворим откровено и открито, като направи проблемите ми да изглеждат не като проблеми, а като възможности.
Марта Денева
pexels-photo-852793
Благодаря на "случайността", че те открих. Защото ти ме убеди, че съм красива! И не се налага да взема заем от банката!
Ивелина Пейковска

Свържи се с мен